artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE Nr 81/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 06 GRUDNIA 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kodrąb

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 78/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej