artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 78/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego