artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok