artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie

artykuł nr 64

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w projekcie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb

artykuł nr 65

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany cennika na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb