artykuł nr 36

UCHWAŁA NR XLI/300/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian WPF na lata 2022-2035

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR XLI/299/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR XLI/298/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR XL/297/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2022/2023

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR XL/296/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”