artykuł nr 56

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku”

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022-2035

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR XXXVIII/277/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR XXXVII/276/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb