artykuł nr 61

Uchwała Nr XXXIX/252/18

artykuł nr 62

Uchwała Nr XXXIX/251/18

artykuł nr 63

Uchwała Nr XXXIX/250/18

artykuł nr 64

Uchwała Nr XXXIX/249/18

artykuł nr 65

Uchwała Nr XXXIX/248/18