artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/19/18

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/18/18

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/17/18

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/16/18

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/15/18