artykuł nr 1

Osiągnięte wymagane poziomy odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w „Analizach stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kodrąb ” za poszczególne lata, dostępnych pod linkiem

http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=665&x=88&y=14

 

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione są w załączniku poniżej.

Załączniki:
załącznik317 KB
Dostępne kategorie:
2016
2015
2014