artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 kwietnia 2017 roku

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2017 roku

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2017 roku

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2017 roku

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2017 roku