artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 roku

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 roku

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 24a/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2017 roku

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 7 czerwca 2017 roku

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 7 czerwca 2017 roku