artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2017 roku

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2017 roku

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 sierpnia 2017 roku

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2017 roku

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2017 roku