artykuł nr 1

Uchwała Nr XXV/170/16

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXV/169/16

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXV/168/16

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXV/167/16

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXV/166/16