artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lipca 2015 roku

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lipca 2015 roku

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lipca 2015 roku

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 lipca 2015 roku

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 lipca 2015 roku