artykuł nr 6

UCHWAŁA NR III/8/14

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR III/7/14

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR II/6/14

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR II/5/14

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR II/4/14