artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/260/13

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXV/259/13

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXV/258/13

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXV/257/13

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXV/256/13