artykuł nr 11

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- II kwartał 2012 r.

artykuł nr 12

Osoby, które uzyskały zwrot podatku akcyzowego w kwocie powyżej 500 zł- kwiecień 2012 r.

Załączniki:
wykaz osób297 KB
artykuł nr 13

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- IV kwartał 2011 r.

artykuł nr 14

Osoby, które uzyskały zwrot podatku akcyzowego w kwocie powyżej 500 zł- IV kwartał 2011 r.

Załączniki:
wykaz osób516 KB