artykuł nr 6

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2021 rok

artykuł nr 7

Informacje dodatkowe za 2020 r.

artykuł nr 8

Informacje dodatkowe za 2019 r.

artykuł nr 9

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2020

artykuł nr 10

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2019