artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIV/180/20

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XV/122/19

artykuł nr 3

Projekt Uchwały Rady Gminy Kodrąb w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnegow 2019 roku

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XII/82/15

obrazek
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIV/311/14 RADY GMINY KODRĄB z dnia 6 listopada 2014 r.