artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.