artykuł nr 1

Regulamin

 

 
Regulamin organizacji wewnętrznej, zakres działania, tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy Kodrąb oraz zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady określa Statut Gminy Kodrąb podjęty UCHWAŁĄ NR VIII/57/03  RADY GMINY z dnia 27 czerwca 2003r. z późniejszymi zmianami   uch. RG Nr/57/07 –  30.10.2007r. (weszły w życie od 12.12.2007r.)
 

www.bip.kodrab.akcessnet.net/index.php