artykuł nr 31

Informacja

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota),  w godz. 900 – 1300  w siedzibie Delegatury, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a (parter) organizowane jest spotkanie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Więcej informacji w załącznikach do komunikatu.

Załączniki:
informacja104 KB
zaproszenie149 KB
artykuł nr 32

I n f o r m a c j a

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej są zamieszczone informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych tj. m.in.:

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie

 

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

artykuł nr 33

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.

artykuł nr 34

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.

artykuł nr 35

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.