artykuł nr 1

Petycja Or.152.1.2022

Numer kancelaryjny: Or.152.1.2022

Data złożenia: 31.07.2022 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Rada Gminy

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:

Przedmiot petycji: dotyczy utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.10.2022 r.

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020 r.
2019 r.