artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W KODRĘBIE

artykuł nr 2

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W KODRĘBIE

artykuł nr 3

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik GOPS w Kodrębie

artykuł nr 4

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Kierownik GOPS w Kodrębie

artykuł nr 5

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w PSP w Rzejowicach

Załącznik nr 5a
  do Procedury naboru na
stanowisko urzędnicze
w PSP wRzejowicach
 
Rzejowice, dnia .1.04.2011r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 97-512 Kodrąb
...........................................................................
 (nazwa i adres jednostki)
 
księgowa
..................................................
(nazwa stanowiska urzędniczego)
 
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została
wybrana Pani Anna Garus
zamieszkała w Zapolice 65
(miejsce zamieszkania rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka w I etapie spełniła wszystkie wymogi formalne oraz pozytywnie zaliczyła II etap naboru, którym był test sprawdzający wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, zamówień publicznych oraz sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.
 
Umowa o pracę zostanie zawarta w dniu 4 kwietnia 2011r.
 
Dyrektor PSP w Rzejowicach
mgr Elżbieta Lewandowska