artykuł nr 1

Od 10 października 2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa rozszerzone na cały kraj

Od 10 października obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa, żółta strefa zostaje rozciągnięta na cały kraj.

Podejmując walkę z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m². Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

W sytuacji, kiedy planujesz organizację chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych, powinieneś pamiętać, że obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W żółtej strefie jest to 75 osób, w strefie czerwonej – 50. Abyś mógł się odpowiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W przestrzeni zamkniętej w wydarzeniach kulturalnych może brać udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m².

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Obowiązuje zasada – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności.

Pamiętaj o tym! Dlatego też:

  • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
  • zakrywaj usta i nos,
  • często myj i dezynfekuj ręce,
  • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
obrazek
artykuł nr 2

Gmina Kodrąb pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” w formie grantu o wartości do 55 000,00 zł na zakup laptopów i tabletów

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs Gmina Kodrąb złożyła wniosek i pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej nauki, który będzie umożliwiał Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie i Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone mogą być w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

W dniu 02.10.2020 r. nasza gmina znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do przyznania dofinansowania. Przyznana kwota dotacji wynosi: 55 000,00 zł. Zakupione zostaną laptopy z oprogramowaniem antywirusowym oraz tablety graficzne, które umożliwią lepsze prowadzenie lekcji nauczycielom naszych szkół.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

obrazek
artykuł nr 3

Demontaż oraz usuwanie azbestu w 2020 r.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano  z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 32.359,27 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 26.965,00 zł.

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 23 posesjach oraz zdemontowano płyty azbestowe z jednej posesji (z budynku gospodarczego). Ogółem unieszkodliwiono 79,05 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

obrazek
artykuł nr 4

Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych -burze z gradem oraz silny wiatr

artykuł nr 5

Uwaga upał!

Chroń się przed upałami:

- przebywaj w chłodnych pomieszczeniach

- na zewnątrz noś jasne i przewiewne ubrania

- bierz chłodzące prysznice lub kąpiele

- pamiętaj o odpowiednim nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych

- jeśli nie musisz - nie przebywaj na dworze w godzinach 12.00-15.00

obrazek