artykuł nr 11

Zaproszenie na spotkanie w sprawie obwodnicy miasta Radomsko

obrazek
artykuł nr 12

84 rocznica zestrzelenia lotników w miejscowości Bugaj

obrazek

1 września 2023 r. upamiętniono rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy Kościele w Bugaju, w przededniu rocznicy zestrzelenia nad miejscowością Bugaj lotników Polskiej 55 Eskadry Bombowej 5 Pułku Lotniczego w Lidzie, władze samorządowe Gminy Kodrąb złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając symboliczny hołd poległym w walce o wolność naszej Ojczyzny.

3 września 1939 r. strąceni podporucznik obserwator Czesław Podogrodzki oraz kapral strzelec Bolesław Leśniewski ponieśli śmierć na miejscu, katastrofę przeżył tylko plutonowy pilot Henryk Borys.

artykuł nr 13

Zapraszamy na Dożynki

Serdecznie zapraszamy na dożynki gminno parafialne 3 września 2023 rok, OCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE: 13.30 Msza Św. w kościele parafialnym pw. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie 14.30 przejście korowodu dożynkowego na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie 14.45 uroczystości dożynkowe: przywitanie gości, przemówienia okolicznościowe 15.15 występ zespołu ludowego WIDAWIANKI FESTYN RODZINNY: 16.00 występ zespołu FANTASTIC 17.30 występ kapeli FOLK PROJEKT 18.45 zabawa z DJ PAVLO 20.00 zabawa taneczna REVERS. Zapraszamy na atrakcje dla dzieci i dorosłych
artykuł nr 14

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

  Wójt Gminy Kodrąb informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku wyznaczyła termin wyborów do Izb Rolniczych na dzień 24 września 2024 r. w godzinach od 8.00 -18.00-tej.

Zasady wyborów:

1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku od nieruchomości z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.

2. Gmina Kodrąb w wyborach do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jest okręgiem dwumandatowym, gdzie wybieranych jest dwóch członków.

3. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa

  Łódzkiego, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

- zgłoszenie kandydata,

- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- listę osób popierających kandydaturę zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia   (rolników) osób posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym Kodrąb.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez Komisję okręgową Nr 101 w Kodrębie w dniu 4 września  2023 r., w godz. 9.00- 13.00 w Urzędzie Gminy w Kodrebie, pok. nr 22.

z up. Wójta

Lidia Sznelińska

Sekretarz Gminy

artykuł nr 15

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy OZE

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji

projekcie pn.: Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Kodrąb.

 

Na realizację projektu Gmina Kodrąb będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie do 120 lokalizacji na terenie gminy w zakresie: instalacji fotowoltaicznych (o mocy maksymalnej do 9,9 kWp w zależności od możliwości montażu i  zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego), magazynów energii, powietrznych pomp ciepła lub kotłów na pellet. Osoby zainteresowane deklarują pokrycie wkładu własnego zgodnie z regulaminem naboru ok. 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji oraz niezbędnych kosztów niekwalifikowanych.

Gmina Kodrąb zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie deklaracji udziału.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • mieszkać w gminie Kodrąb i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gminy Kodrąb, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej, w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Kodrąb z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 30.06.2023 roku). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia deklaracji udziału w projekcie (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

Deklaracje należy złożyć do 01.09.2023 r. w pok. nr 25 na II piętrze Urzędu Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb w godzinach pracy urzędu.

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku większego zainteresowania o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu
z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych, z powodu rezygnacji lub z innego powodu wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Jeśli wynik przeprowadzonej analizy technicznej będzie pozytywny, podpisywane będą umowy wewnątrz-projektowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb (pok. nr 25 na II piętrze lub pod nr telefonu 44 681 93 25 w. 41).

Załączniki:
deklaracja-oze211 KB
Ankieta PV+M104 KB
Ankieta PC 136 KB
Ankieta biomasa136 KB