artykuł nr 56

Rozpoczęcie roku szkolnego

obrazek
artykuł nr 57

Zapraszamy na dożynki gminne

obrazek

Harmonogram:

13.45   przejście korowodu dożynkowego z placu przy remizie OSP w Rzejowicach do kościoła

14.00   Msza Św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych  w Rzejowicach

15.00  przejście korowodu dożynkowego na plac przy plebani, gdzie odbędą się dalsze uroczystości dożynkowe

15.15  występ zespołu ludowego „Widawianki”

16.30  występ dzieci i młodzieży

17.00  występ zespołu FANTASTIC

18.00  występ zespołu JURA BAND

20.00  zabawa taneczna – zespół COVER BAND

artykuł nr 58

Informacja dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

obrazek
artykuł nr 59

Wniosek o dodatek węglowy

obrazek

Urząd Gminy Kodrąb informuje, że przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego, ul.Niepodległości 7 w pokoju nr 2.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Należy wypełnić prosty Formularz.

Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek: Wójt Gminy Kodrąb.

Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Wnioski oraz instrukcję jak wypełnić wniosek można pobrać poniżej w załącznikach.

Wniosek należy podpisać i zożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub podpisać elektronicznie i przesłać za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę Urzędu Gminy w Kodrębie pod adres /w5h742evpz/skrytka

artykuł nr 60

Informacja

informacja na temat zagrożeń upałem