artykuł nr 51

112. rocznicę urodzin „Warszyca”

30 marca obchodzimy 112. rocznicę urodzin ?Warszyca?. Generał Stanisław Sojczyński (1919-1947) to symbol postawy Polaka i żołnierza do końca wiernego ideom, którym służył. Był kapitanem piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego. ?Warszyc? urodził się w Rzejowicach. W Radomsku od lat ma swoją ulicę, a od 2020 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Radomska.
artykuł nr 52

Konkurs pn. Tradycyjny Wypiek Wielkanocny - 2022

obrazek
artykuł nr 53

Informacja

obrazek

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie.

Wysokość pomocy wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej.

Wnioski można składać do 29 kwietnia br.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-utrzymujacych-lochy-i-prosieta--nabor-wnioskow-trwa-a-arimr-wyplaca-juz-wsparcie?fbclid=IwAR0upkpKKE_6CLMc23-_67yJzxQeGQj689Db4mdokvokni54z7ODogk-M2k

artykuł nr 54

Zaproszenie na szkolenia

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z ŁODR Bratoszewice informuje,

że dnia 29.03.2022 r. (wtorek) o godz. 1000

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

  1. Zmian dotyczących wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie w kampanii 2022 i zasad przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej (UPP);
  2. Zasad i wymogów wzajemnej zgodności.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

artykuł nr 55

Pomoc dla pszczelarzy

obrazek

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.