artykuł nr 6

Kościół w Dmeninie

obrazek

Kościół w Dmeninie 

Ufundowany przez biskupa Franciszka Kobielskiego w roku 1748. W kościele współwystępują elementy XV- wieczne i barokowe. Kościół  nie posiada wieży. W końcu XVIII  wymurowano dzwonnicę przykrytą namiotowym, lekko załamanym dachem.

artykuł nr 7

Kościół w Kodrębie

obrazek
Kościół w Kodrębie

Kościół w Kodrębie 

Świątynia w Kodrębie powstała prawdopodobnie w połowie XV w. Ufundował ją i wzniósł założyciel i właściciel wsi, Mikołaj Kodrębski (łac. Nicolaie Codrembski). Pierwotny drewniany kościół spłonął w 1481 r., na tym samym miejscu postawiono nowy, murowany, pod wezwaniem św. Jadwigi i św. Małgorzaty. Obecnie patronką kościoła jest tylko św. Jadwiga Śląska. Ponieważ teren Kodręba obfituje w źródła i podmokłe grunty, kościół zbudowano na usypanym wzniesieniu, które z czasem opadło. Do najstarszych i najciekawszych elementów zabytkowego kościoła należą: para drzwi późnogotyckich, odrzwia z ornamentem: napisem i herbem rodowym Kodrębskich i datą 1517 r., chrzcielnica z początków XVI w., krucyfiks z pocz. XVI w. - mniejszy wewnątrz świątyni i większy na zewnątrz z 1618 r. W posiadaniu parafii znajdują się również zabytkowe ornaty, monstrancja i mszał.

Inskrypcje

Inskrypcje znajdujące się w kościele parafialnym są jednymi z najstarszych jakie zostały zarejestrowane w byłym woj. piotrkowskim. Jak podaje Corpus Inscriptionum Poloniae na liczbę pięciuset odnalezionych inskrypcji starsze znajdują się tylko w dziesięciu miejscowościach. min. Wielgomłynach, Sulejowie, Będkowie.

artykuł nr 8

OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W EWIDENCJI ZABYTKÓW

Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej

na terenie gminy Kodrąb

 

 

 

 

 L.p.

Miejscowość,

obiekty

podlegające

zabezpieczeniu

Elementy

obiektu

podlegające

zabezpieczeniu

Proponowany

sposób

zabezpieczenia

obiektu

 

 

Koszty

 

 

Uwagi

   1.

Antoniów

Cmentarz ewangelicki

ZGK  Kodrąb

 

 

   2. 

Bugaj

Układ przestrzenny-

Przysiółek

ZGK Kodrąb

 

Do XIII w.

   3.

Bugaj

Cmentarz rzymsko-katolic-

ki przykościelny

ZGK Kodrąb

 

 

   4.

Dmenin

Cmentarz rzymsko-katolic-

ki przykościelny

ZGK Kodrąb

 

 

   5.

Dmenin

Cmentarz

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

 

XIX w.

   6.

Dmenin

Ogrodzenie kościoła

z bramą

ZGK Kodrąb

 

2 poł.

XVIII w.

  7.    

Dmenin

Plebania

ZGK Kodrąb

OSP Dmenin

 

1882 r.

  8.   

Dmenin

Układ przestrzenny – wieś

sznurowa

ZGK Kodrąb

 

1934 r.

  9.

Feliksów

Cmentarz ewangelicki

ZGK Kodrąb

 

 

 10.

Florentynów

Cmentarz ewangelicki

ZGK Kodrąb

 

 

 11.

Frachowiec

Kapliczka rzymsko-kato-

licka

ZGK Kodrąb

 

1916 r.

 12.

Kodrąb

Cmentarz

Rzymsko-katolicki

ZGK KOdrąb

 

 

 13.

Kodrąb

Gorzelnia

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

l. 70-80

XIX w.

 14.

Kodrąb

Młyn motorowy

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

1923 r.

 15.

Kodrąb

 Park

ZGK Kodrąb

 

Pocz.

XIX w.

 16.

Kodrąb

Złozony układ przestrzenny

ZGK Kodrąb

 

1384 r.

 17.

Kodrąb

Brama-dzwonnica

ZGK Kodrąb

 

2 poł.

XIX w.

 18.

Konradów

Cmentarz ewangelicki

ZGK Kodrąb

 

 

 19.

Lipowczyce

Kaplica

ZGK Kodrąb

OSP Lipowczyce

 

1930 r.

 

 

 

Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej

na terenie gminy Kodrąb (ciąg dalszy)

 

 

 

 

L.p.

Miejscowość,

obiekty

podlegające

zabezpieczeniu

Elementy

obiektu

podlegające

zabezpieczeniu

Proponowany

sposób

zabezpieczenia

obiektu

 

 

Koszty

 

 

Uwagi

  20.

Lipowczyce

Układ przestrzenny

ZGK Kodrąb

OSP Lipowczyce

 

 

  21.

Rzejowice

Cmentarz rzymsko-

katolicki

ZGK Kodrąb

 

 

  22.

Rzejowice

Młyn motorowy

ZGK Kodrąb

OSP Lipowczyce

 

1918 r.

  23.

Rzejowice

Złożony układ

przestrzenny

ZGK Kodrąb

OSP Rzejowice

 

1357 r.

  24.

Smotryszów

Piece wapiennicze

ZGK Kodrąb

OSP Smotryszów

 

1884 r.

  25.

Smotryszów

Ruina dworu

ZGK Kodrąb

OSP Smotryszów

 

1907 r.

  26.

Smotryszów

Wapiennik

ZGK Kodrąb

 

koniec

XIX w.

  27.

Wola Malowana

Młyn motorowy

ZGK Kodrąb

OSP Wola Malowana

 

1916 r.

  28.

Wola Malowana

Układ przestrzenny –

wieś sznurowa

ZGK Kodrąb

OSP Wola Malowana

 

 

  29.

Zakrzew

Spichlerz

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

koniec

XIX w.

  30.

Zalesie

Układ przestrzenny –

przysiółek

ZGK Kodrąb

OSP Gosławice

 

 

  31.

Zapolice

Układ przestrzenny –

ulicówka

ZGK Kodrąb

OSP Zapolice

 

1386 r.

 

Wykaz obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków

na terenie gminy Kodrąb

 

 

 

L.p.     

Miejscowość,

obiekty podlega-

jące zabezpiecze-

niu

Elementy

obiektu

podlegające

zabezpieczeniu

Proponowany

sposób

zabezpieczenia

obiektu

 

Koszty

 

Uwagi

  1.    

Bugaj

Dmeniński

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Gosławice

 

XVIII w.

  2.

Dmenin

Dzwonnica

ZGK Kodrąb

OSP Dmenin

 

Poł.

XVIII w.

  3.

Dmenin

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Dmenin

 

2 poł.

XV w.

  4.  

Kodrąb

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

1514-

1517

  5.

Rzejowice

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Rzejowice

 

1708-

1711

  6.

Rzejowice

Dzwonnica

ZGK Kodrąb

OSP Rzejowice

 

Połowa

XIX w.

  7.

Smotryszów

Park

ZGK Kodrąb

OSP Smotryszów

 

Pocz.

XIX w.

  8.  

Widawka   

Park

ZGK Kodrąb

OSP Widawka

 

XIX w.

  9.  

Zakrzew

Dwór

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

1860 r.

 10.

Zakrzew

Park

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

Koniec

XIX w.

 

 

artykuł nr 9

SPIS ZABYTKÓW RUCHOMYCH

 

 

L.p.

 

 

     Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

Numer

rejestru

(inwentarza)

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce

i sposób zabez-

pieczenia

   1

                             2                                            

          3

           4

         5

          6

                                           M A L A R S T W O

    1

    2

    3

    4

    5

    6

 

    7

    8

    9

  10

 

Obraz „Święty Leonard”

Obraz „Matka Boska Bolesna”

Obraz „Chrystus”

Obraz „Matka Boska pod Krzyżem”

Obraz  „Święty Mikołaj”

Obraz „Chrystus Cierniem           Koronowany”

Obraz „Matka Boska Pocieszenia”

Obraz „Veraikon”

Obraz „Przemienienie Pańskie”

Obraz „Portret Józefa Załuskowskiego”

 

         1

         1

         1

         1

         1

         1

 

         1

         1

         1

         1

    178/2

    178/10

    178/9

    178/7

    178/8

    178/14

 

    178/11

    178/5

    178/4

    178/12

 

 

 

                                          R Z E Ź B A

    1

    2

   

    3

   

    4

    5

    6

Rzeźba „Chrystus ECCE HOMO”

Blacha trumienna Franciszka Załuskiego

Blacha trumienna Romana Skarbka Ankwicza

Nagrobek Hrabiego Skarbka

Kropielnica wisząca

Prospekt organowy

 

         1

 

         1

 

         1

         1

         1

         1

    178/15

 

    178/23

 

    178/21

   

    178/20

    178/17 

   

 

 

                                        

    1

    2

    3

 

    4

Ołtarz Główny p.w.  Sw. Leonarda

Ołtarz boczny p.w. Przemienienia

Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Bolesnej

Ambona

          1

          1

 

          1

          1

   178/1

   178/3

 

   178/6

   178/16

 

 

 

 

 

L.p.

       

               Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

     Numer

   Rejestru

Numer

Opakowania

(skrzyni)

Miejsce i

Sposób za-bezpiecz.

                                    M A L A R S T W O

    1

 

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

Obraz „Portret trumienny Mikołaja Kobielskiego”

Obraz „Matka Boska Różańcowa”

Obraz „Święta Maria Magdalena”

Obraz „Święta Anna z Marią”

Obraz „Matka Boska Bolesna”

Obraz „Św. Szymon i Św. Juda Tadeusz”

Obraz „Św. Antoni Padewski”

Obraz „Św. Franciszek”

Obraz „Koronacja Najśw. Marii Panny”

         1

 

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

     181/8

 

     01/2003

     181/4

     181/3

     181/2

     181/13

     181/6

     181/7

    

 

 

                                   R  Z E Ź B A

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

Rzeźba „Św. Paweł”

Rzeźba „Św. Piotr”

Krucyfiks

Krucyfiks Ołtarzowy

Krucyfiks Ołtarzowy

Krucyfiks

Chrzcielnica

Chrzcielnica

Świecznik

Kielich Mszalny

Kielich

Kielich Mszalny

Kielich

Monstrancja

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

     181/13

     181/13

 

 

 

 

     181/9

 

 

 

     181/11 

 

     181/10 

     181/17    

 

 

                                   E P I T A F I A

     1

     2

     3

     4

Tablica epitafijna St. Wiesiołowskiego

Epitafium Antoniego Borkowskiego

Tablica epitafijna M. Święcickiej

Tablica pamiątkowa ks. I. Mosińskiego

         1

         1

         1

         1

 

     181/16

 

 

 

 

 

L.p.

       

            Wyszczególnienie

     Ilość

    (sztuk)

    Numer

   Rejestru

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce

i sposób

zabezpiecz.

 

   1

 

   2

 

   3

 

   4

   5

Ołtarz Główny Św. Św. Szymona i

     Judy

Ołtarz Boczny p.w. Matki Boskiej

     Bolesnej

Ołtarz Boczny p.w. Św. Antoniego

     Padewskiego

Chór muzyczny

Zamek ślusarski

          1

 

          1

 

          1

 

          1

          1

     181/13

 

     181/1

 

     181/5

 

     181/15

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

  Numer

 Rejestru

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce i

sposób za-

bezpiecz.

                                M A L A R S T W O

   1

Obraz ”Trumienny portret szlachcica”

        1

    184/1

 

 

                                R Z E Ź B A

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

Rzeźba „Św. Florian”

Rzeźba Nieznanego Świętego

Rzeźba  „Św. Jan Chrzciciel”

Rzeźba „Św. Wojciech”

Rzeźba „Krucyfiks”

Rzeźba „Chrystus Ukrzyżowany”

Rzeźba „Chrystus Ukrzyżowany”

Rzeźba „Św. Michał Archanioł”

Rzeźba  „Chrystus w grobie”

Rzeźba „Aniołek”

Rzeźba „Aniołek”

Rzeźba „Aniołek”

Rzeźba „Anioł”

Rzeźba „Święty Diakon”

Rzeźba „Św. Jan Nepomucen”

Chrzcielnica

Chrzcielnica

Kropielnica

Świecznik Paschalny

Monstrancja

Krzyż Ołtarzowy

Kielich

Lichtarz

Monstrancja

Krucyfiks

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        2

        1

        1

 

 

 

 

    184/2

 

 

    184/4

    184/7

      

 

 

 

    184/5

    184/6

    184/9

    184/8

   

 

    184/15

    184/17

    184/16

184/18-19

    184/14

    184/3

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

                   Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

   Numer

  Rejestru

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce i

sposób

zabezpiecz.

                                    E P I T A F I A

    1

    2

    3

Tablica pamiątkowa

Tablica epitafijna M. Ślaskiej

Tablica pamiątkowa

         1

         1

         1

    184/13

   

    184/12

 

 

                                    S Z A T Y    L I T U R G I C Z N E

   1

   2

   3

   4

   5

Ornat czerwony

Ornat zielony

Ornat biały

Ornat zielony

Ornat biały

        1

        1

        1

        1

        1

    184/23

    184/22

    184/21

    184/25

    184/24

 

 

 

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

Ołtarz Główny

Ołtarze boczne

Prospekt organowy

Ambona

Drzwi z zamkiem

Odrzwia

Odrzwia

Portal

Drzwi żelazne z zamkiem

        1

        2

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

 

 

 

 

    184/20

    184/11

 

    184/10

    184/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 10

STANOWISKO KIEROWANIA

URZĄD GMINY w  KODRĘBIE

                   ulica  22 Lipca 7

                   tel.  0-44-681-93-25

                   fax. 0-44-681-93-17

           Schemat łączności i powiadamiania jednostek organizacyjnych i współdziałających na terenie gminy przedsta-

wia załącznik nr 4 do niniejszego planu

            Schemat współdziałania, powiadamiania i łączności jednostek nadrzędnych, samorządowych i służb Straży Pożarnych i Policji Państwowej przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszego planu.

            W przypadkach powstania strat w zabytkach ruchomych i nieruchomych należy informować organy administracji publicznej, a w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organy założycielskie o:

-  stratach – dokumentując zdarzenia poprzez filmowanie i

    fotografowanie

-  podjętych działaniach zabezpieczających

-  wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej

-         potrzebach pomocy