główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 355/1 i 355/2 obręb Zakrzew Wielki