główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 694/6 obręb Kodrąb