główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy