główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1261176
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ110393
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 110393
   Aktualności 53614
   Ostrzeżenia 1041
   Charakterystyka 9577
   Godziny urzędowania 5184
   Zabytki gminy 17458
   Regulaminy organizacyjne 5574
   Komórki organizacyjne 4071
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1228
     Referat Organizacyjny 1210
     Referat Finansowy 1124
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2074
     Urząd Stanu Cywilnego 1023
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 797
     Radca Prawny 932
   Ogłoszenia o naborze 13836
     2018 1913
     2017 382
     2016 4001
     2015 2768
     2014 2753
     2013 2999
     2012 4254
     2011 19247
   Konkurs ofert 7159
     2018 891
     2017 156
     2016 2392
     2015 7196
     2014 1696
     2013 1772
     2012 1944
     2011 1681
   Ogłoszenia 13065
   Konta bankowe na wpłaty 3105
Organy
   Wójt Gminy 6726
     Kompetencje 1492
     Kontakt 1606
     Zarządzenia 1406
    ›    Rok 2007 581
    ›    Rok 2008 661
    ›    Rok 2010 620
    ›    Rok 2009 781
    ›    Rok 2011 574
    ›    Rok 2012 542
     Decyzje i inne akty administracyjne 1756
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6578
     Inne 816
   Sekretarz 4427
   Skarbnik 3955
   Rada Gminy 327
     Skład Osobowy Rady Gminy 153
     Przewodniczący Rady 1930
     Komisje Rady 3060
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1603
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1468
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1643
    ›    Komisja Rewizyjna 1387
     Zaproszenia na sesje 116
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 7319
     Protokoły z głosowań 71
     Regulamin 1237
     Wybory ławników 1805
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4277
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2406
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3357
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 706
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 726
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 842
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 872
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1296
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 1022
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 806
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 684
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 764
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1034
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 573
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 538
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 832
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 301
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 202
     Kontakt z radnymi 1498
    ›    Skład osobowy 254
   Urząd Stanu Cywilnego 6649
Prawo Lokalne
   Statut 4743
   Budżet 4434
     Uchwały budżetowe 3953
    ›    Rok 2002 618
    ›    Rok 2003 609
    ›    Rok 2004 643
    ›    Rok 2005 1196
    ›    Rok 2006 801
    ›    Rok 2007 827
    ›    Rok 2008 763
    ›    Rok 2009 987
    ›    Rok 2010 634
    ›    Rok 2011 1131
    ›    Rok 2012 718
    ›    Rok 2013 760
     Opinie 2263
     Sprawozdania 1059
    ›    Rok 2009 539
    ›    Rok 2010 882
    ›    Rok 2011 890
    ›    Rok 2012 751
    ›    Rok 2013 618
    ›    Rok 2014 726
    ›    Rok 2015 673
    ›    Rok 2016 634
    ›    Rok 2017 252
    ›    Rok 2018 149
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1517
     Informacje z wykonania budżetu 2944
     Informacje 1502
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1995
   Uchwały 5754
     Rok 2018 1055
     Rok 2017 2547
     Rok 2016 3614
     Rok 2015 4443
     Rok 2014 4386
     Rok 2013 4487
     Rok 2012 937
    ›    I kwartał 1929
    ›    II kwartał 2164
    ›    III kwartał 1377
    ›    IV kwartał 2502
     Rok 2011 1079
    ›    IV Kwartał 2936
    ›    III Kwartał 1246
    ›    II Kwartał 2598
    ›    I Kwartał 3360
     Rok 2010 999
    ›    I Kwartał 1921
    ›    II Kwartał 2133
    ›    III Kwartał 1510
    ›    IV Kwartał 2704
     Rok 2009 911
    ›    I Kwartał 1624
    ›    II Kwartał 2448
    ›    III Kwartał 1173
    ›    IV Kwartał 1952
     Rok 2008 944
    ›    I Kwartał 2242
    ›    II Kwartał 1427
    ›    III Kwartał 2446
    ›    IV Kwartał 2233
    ›    I Kwartał 1742
    ›    II Kwartał 1627
    ›    III Kwartał 1783
    ›    IV Kwartał 1849
     Rok 2007 1107
     Rok 2006 1066
    ›    IV Kwartał 1667
    ›    III Kwartał 1312
    ›    II Kwartał 2188
    ›    I Kwartał 1584
     Rok 2005 1022
    ›    IV Kwartał 2639
    ›    III Kwartał 1532
    ›    II Kwartał 1122
    ›    I Kwartał 2737
     Rok 2004 1726
    ›    IV Kwartał 1697
    ›    III Kwartał 668
    ›    II Kwartał 593
    ›    I Kwartał 1584
     Rok 2003 1420
    ›    I Kwartał 652
    ›    II Kwartał 1967
    ›    III Kwartał 1178
    ›    IV Kwartał 916
     Rok 2002 941
    ›    I Kwartał 640
    ›    II Kwartał 1155
    ›    III Kwartał 658
    ›    IV Kwartał 594
     Rok 2001 1114
   Zarządzenia Wójta 4098
     Rok 2018 905
     Rok 2017 1931
     Rok 2016 4116
     Rok 2015 4487
     Rok 2014 5116
     Rok 2013 4912
     Rok 2012 5719
     Rok 2011 8286
   Podatki i opłaty lokalne 4048
     Podatek od nieruchomości 3298
     Podatek od środków transportowych 2206
     Podatek rolny 2146
     Podatek leśny 1451
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 861
     Podatek akcyzowy 719
     Decyzje i inne akty administracyjne 734
    ›    Rok 2003 284
    ›    Rok 2002 325
    ›    Rok 2004 275
    ›    Rok 2005 300
    ›    Rok 2006 365
    ›    Rok 2010 297
    ›    Rok 2011 180
     Obwieszczenia i zawiadomienia 968
    ›    Rok 2003 267
    ›    Rok 2002 312
    ›    Rok 2004 274
    ›    Rok 2005 420
    ›    Rok 2006 536
    ›    Rok 2010 489
    ›    Rok 2011 228
   Zagospodarowanie przestrzenne 2957
     Rok 2018 1142
     Rok 2017 1663
     Rok 2016 1821
     Rok 2015 1876
     Rok 2014 1780
     Rok 2013 1469
     Rok 2012 1687
     2005 - 2011 9149
     Formularze wniosków 1185
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 621
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3819
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2969
    ›    Rok 2009 3331
    ›    Rok 2010 1294
    ›    Rok 2011 1937
    ›    Rok 2012 1697
    ›    Rok 2013 2025
    ›    Rok 2014 1407
    ›    Rok 2015 2097
    ›    Rok 2016 2567
    ›    Rok 2017 1517
    ›    Rok 2018 1026
     Formularze wniosków 741
    ›    Rok 2009 1540
    ›    Rok 2010 615
    ›    Rok 2011 356
    ›    Rok 2012 253
   Ochrona środowiska 631
     Usuwanie drzew i krzewów 380
     Informacja o jakości wody pitnej 1079
     Czystsze powietrze 345
   Gospodarka odpadami 3449
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 725
     Harmonogram wywozu odpadów 8350
     Ogłoszenia 5773
     Formularze wniosków 1339
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 941
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 765
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 316
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 165
    ›    2014 88
    ›    2015 149
    ›    2016 146
    ›    2017 93
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 435
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 229
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 258
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 34561
     Rok 2018 20346
     Rok 2017 12831
     Rok 2016 11169
     Rok 2015 13756
     Rok 2014 10154
     Rok 2013 8248
     Rok 2012 7483
     Rok 2011 7384
     Rok 2010 8748
     Rok 2009 6053
     Rok 2008 11120
     Rok 2007 11806
     Rok 2006 9219
     Rok 2005 2172
     Rok 2004 4149
     Rok 2003 1638
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6474
     Rok 2018 9193
     Rok 2017 9747
     Rok 2016 8679
     Rok 2015 16455
     Rok 2014 6163
     Rok 2013 2172
     Rok 2012 1812
     Rok 2011 4000
     Rok 2010 9426
     Rok 2009 8439
     Rok 2008 7637
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4427
     Rok 2018 371
     Rok 2017 615
     Rok 2016 1078
     Rok 2015 6619
     Rok 2014 1008
     Rok 2013 1453
     Rok 2012 1266
     Rok 2011 2635
     Rok 2010 4482
     Rok 2009 1798
     Rok 2008 1954
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2697
     Rok 2018 4388
     Rok 2017 5557
     Rok 2016 6524
     Rok 2015 8392
     Rok 2014 1348
     Rok 2013 772
     Rok 2012 776
     Rok 2011 870
     Rok 2010 3350
     Rok 2009 1192
     Rok 2008 900
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2686
     Rok 2018 213
     Rok 2017 476
     Rok 2016 590
     Rok 2015 6298
     Rok 2014 738
     Rok 2013 872
     Rok 2012 1001
     Rok 2011 953
     Rok 2010 5300
   Zasób mieszkaniowy gminy 657
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2868
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1067
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 740
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 951
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 849
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 711
     Dowody osobiste 951
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 805
     Meldunki 906
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 706
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 654
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 680
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 648
     Zezwolenia i decyzje 1153
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1282
   Działalność gospodarcza 1040
     CEIDG 943
     Druki do pobrania 708
Inne
   Jednostki organizacyjne 5230
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2311
    ›    Kontakt 10284
    ›    Kierownictwo 1479
    ›    Statut 982
    ›    Ewidencje i rejestry 1080
    ›    Procedury 1131
    ›    Ogłoszenia o naborze 1393
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 6048
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3562
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 4351
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4727
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2455
   Jednostki pomocnicze 2802
     Sołectwa 1711
    ›    Statut Sołectw 936
   Zarządzanie kryzysowe 594
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 435
     Zgromadzenia 436
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2757
     Skład Komisji 1070
     Programy 360
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1434
     Program współpracy 1129
     Sprawozdania 601
     Pożytek publiczny 679
   Łowiectwo 23
   Konsultacje społeczne 294
   Oświadczenia majątkowe 6862
     Wójt 5107
     Sekretarz 3679
     Skarbnik 3384
     Kierownik Biblioteki 2545
     Kierownik SPZOZ 4203
     Kierownik GOPS 2536
     Kierownik ZGK 3607
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2753
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2199
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6882
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3807
     Kierownik USC 2917
     Informacje 1220
    ›    Kontakt 461
     Aktualności 1066
     Dokumenty do pobrania 739
     Linki 713
   Wybory parlamentarne 1465
     Wybory parlamentarne 2015 1172
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2299
     Wybory parlamentarne 2011 1780
     Wybory parlamentarne 2007 1304
    ›    Informacje 732
    ›    Zarządzenia 731
   Wybory Prezydenckie 1264
     Wybory Prezydenckie 2015 1222
     Wybory Prezydenckie 2010 1037
    ›    Informacje 691
   Wybory samorządowe 2995
     Wybory Samorządowe 2018 3488
     Wybory Samorządowe 2014 4626
    ›    Informacje 2410
     Wybory Samorządowe 2010 879
     Wybory samorządowe 2006 2946
    ›    Komunikaty PKW 1045
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1387
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1141
    ›    Pozostałe informacje 1047
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2186
    ›    Wyniki z wyborów 2798
   Wybory do Izb Rolniczych 1622
   Wybory Ławników 796
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1517
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 303
   Referenda 732
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1101
   Spisy Powszechne 1264
     Powszechny Spis Rolny 2010 1080
    ›    Informacje 889
     Narodowy Spis Powszechny 2011 820
   Strategie, plany i programy 927
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 648
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 681
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 469
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 439
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 408
   Rejestry i ewidencje 2858
     Rejestry publiczne 1787
     Rejestr instytucji kultury 881
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1150
     2013 r. 579
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 928
   Nieodpłatna pomoc prawna 808
   Redakcja Biuletynu 3037
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11364
   Wniosek o udostępnienie informacji 3261
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2762
RODO
   RODO 178