główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-08-02 09:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 1041 obręb Zapolice
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
52. Data: 2019-08-02 09:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działka nr 426/1 obręb Dmenin
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
53. Data: 2019-08-02 09:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działka nr 426/1 obręb Dmenin
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
54. Data: 2019-08-02 09:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działka nr 426/1 obręb Dmenin
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
55. Data: 2019-08-02 09:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 290 obręb Kolonia Rzejowice
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
56. Data: 2019-08-02 09:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 290 obręb Kolonia Rzejowice
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
57. Data: 2019-08-02 08:48
Dział: Urząd > Ogłoszenia o naborze > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Kodrębie
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
58. Data: 2019-08-02 08:44
Dział: Urząd > Ogłoszenia o naborze > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: II Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Kodrębie
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
59. Data: 2019-08-01 15:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 01 sierpnia 2019 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
60. Data: 2019-08-01 15:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 01 sierpnia 2019 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska