główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-02-27 14:26
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
52. Data: 2019-02-27 14:25
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
53. Data: 2019-02-27 14:25
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
54. Data: 2019-02-27 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie - I etap
Wykonanie: Karol Maszczyk
55. Data: 2019-02-27 09:57
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z głosowań >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z VI Sesji Rady Gminy Kodrąb- 27.02.2019r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
56. Data: 2019-02-27 09:56
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z głosowań >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z VI Sesji Rady Gminy Kodrąb- 27.02.2019r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
57. Data: 2019-02-27 09:55
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z głosowań >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z VI Sesji Rady Gminy Kodrąb- 27.02.2019r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
58. Data: 2019-02-27 09:54
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z głosowań >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z VI Sesji Rady Gminy Kodrąb- 27.02.2019r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
59. Data: 2019-02-26 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie - III etap
Wykonanie: Karol Maszczyk
60. Data: 2019-02-25 12:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska