główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2020-05-13 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu realizowanym pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
52. Data: 2020-05-13 09:31
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Informacje z wykonania budżetu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dodatkowe za 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
53. Data: 2020-05-13 09:29
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Informacje z wykonania budżetu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dodatkowe za 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
54. Data: 2020-05-12 22:08
Dział: Urząd > Ostrzeżenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
55. Data: 2020-05-11 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
56. Data: 2020-05-11 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
57. Data: 2020-05-11 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
58. Data: 2020-05-11 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
59. Data: 2020-05-11 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
60. Data: 2020-05-11 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Wykonanie: Paulina Lesiakowska