główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2019-02-20 08:57
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
102. Data: 2019-02-20 08:57
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
103. Data: 2019-02-20 08:57
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
104. Data: 2019-02-20 08:56
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
105. Data: 2019-02-15 14:17
Dział: Urząd > Ostrzeżenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW - silna mgła/1
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
106. Data: 2019-02-15 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie - III etap
Wykonanie: Karol Maszczyk
107. Data: 2019-02-15 12:45
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
108. Data: 2019-02-15 12:44
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
109. Data: 2019-02-15 12:43
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
110. Data: 2019-02-12 15:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/8 obręb Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska