główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11. Data: 2019-05-21 09:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 164/9 obręb Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
12. Data: 2019-05-21 08:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 maja 2019 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
13. Data: 2019-05-21 08:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 maja 2019 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
14. Data: 2019-05-20 12:20
Dział: Prawo Lokalne > Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach > Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
15. Data: 2019-05-20 12:15
Dział: Prawo Lokalne > Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach > Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach > Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
16. Data: 2019-05-20 09:49
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- URZĄD GMINY KODRĄB
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
17. Data: 2019-05-17 13:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 164/9 obręb Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
18. Data: 2019-05-17 13:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 164/9 obręb Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
19. Data: 2019-05-15 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP - IV etap część 1 zamówienia
Wykonanie: Karol Maszczyk
20. Data: 2019-05-15 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP - IV etap część 1 zamówienia
Wykonanie: Karol Maszczyk