główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 355/1 i 355/2 obręb Zakrzew Wielki

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 176 obręb Łagiewniki

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 366 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 106 obręb Rzejowice

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działki nr 94 i 110 obręb Rzejowice