główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 1124/4 obręb Gosławice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 45/3 obręb Dmenin

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 961 obręb Gosławice

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 120 obręb Rzejowice

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 694/6 obręb Kodrąb