główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/8 obręb Kodrąb

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 918/2 obręb Gosławice