główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Kodrąb

artykuł nr 2

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP - IV etap część 1 zamówienia

artykuł nr 3

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach

artykuł nr 4

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP - IV etap

artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie - I etap

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 305.21 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców 450.40 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy 248.71 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 320.24 KB
Część IV SIWZ projekt umowy 314.53 KB
Część V SIWZ Zagospodarowanie - część 1 1.05 MB
Część V SIWZ Zagospodarowanie - część 2 1.07 MB
Część V SIWZ Rysunek nr 1 94.11 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 2 440.34 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 3 170.45 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 4 80.26 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 5 130.51 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 6 118.91 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 7 69.93 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 8 77.24 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 9 106.30 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 10 132.76 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 11 140.99 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 12 366.60 KB
Część V SIWZ Rysunek nr 13 61.69 KB
Część V SIWZ opis techniczny 279.53 KB
Część V SIWZ - zestawienie przyłączy 68.46 KB
Część V SIWZ - geologia 6.89 MB
Część V SIWZ Specyfikacja techniczna 492.87 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót 59.29 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ 747.78 KB
Załącznik nr 1 do wyjaśnień związanych z treścią SIWZ 308.81 KB
Protokół z otwarcia ofert 643.36 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 981.65 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1,017.16 KB