główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie - I etap

artykuł nr 2

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie - III etap

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.