główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice - Kol. Rzejowice - etap I - odcinek 2

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice - Kol. Rzejowice - etap I

artykuł nr 3

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb-Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 145.55 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 275.25 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ 118.29 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ 84.59 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ 80.55 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ 117.52 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ 189.33 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy 250.72 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ 141.22 KB
Załącznik nr 8a do SIWZ 908.75 KB
Załącznik nr 8b do SIWZ 111.76 KB
Załącznik nr 8 P0 do SIWZ 1.07 MB
Załącznik nr 8 P1 do SIWZ 1.07 MB
Załącznik nr 8 P2 do SIWZ 156.86 KB
Załącznik nr 8 P3 do SIWZ 427.57 KB
Załącznik nr 8 P4 do SIWZ 233.61 KB
Załącznik nr 8 P5 do SIWZ 169.82 KB
Załącznik nr 8 P6 do SIWZ 368.58 KB
Załącznik nr 8 P7 do SIWZ 149.84 KB
Załącznik nr 8 P8 do SIWZ 151.69 KB
Załącznik nr 8 P9 do SIWZ 168.96 KB
Załącznik nr 8 P10 do SIWZ 196.47 KB
Załącznik nr 8 P11 do SIWZ 127.10 KB
Załącznik nr 8 P12 do SIWZ 236.88 KB
Załącznik nr 8 P13 do SIWZ 212.76 KB
Załącznik nr 8d do SIWZ 104.10 KB
Załącznik nr 8 RYSUNEK 1 do SIWZ 125.50 KB
Załącznik nr 8 RYSUNEK 2 do SIWZ 188.41 KB
Załącznik nr 8c do SIWZ 702.50 KB
Załącznik nr 8 E-PW-1 do SIWZ 216.83 KB
Załącznik nr 8 E-PW-2 do SIWZ 308.97 KB
Załącznik nr 8 E-PW-3 do SIWZ 233.23 KB
Załącznik nr 8 E-PW-4 do SIWZ 234.47 KB
Załącznik nr 8 E-PW-5 do SIWZ 230.29 KB
Załącznik nr 8 E-PW-6 do SIWZ 233.92 KB
Załącznik nr 8 E-PW-7 do SIWZ 223.42 KB
Załącznik nr 8e do SIWZ 160.63 KB
Załącznik nr 8 rys 1 do SIWZ 402.64 KB
Załącznik nr 8 rys 2 do SIWZ 263.84 KB
Załącznik nr 8 rys 3 do SIWZ 308.00 KB
Załącznik nr 8 rys 4 do SIWZ 114.96 KB
Załącznik nr 8 rys 5 do SIWZ 193.08 KB
Załącznik nr 8 rys 6 do SIWZ 487.41 KB
Załącznik nr 8 rys 7 do SIWZ 315.53 KB
Załącznik nr 8 rys 8 do SIWZ 284.84 KB
Załącznik nr 8 rys 9 do SIWZ 330.38 KB
Załącznik nr 8 rys 10 do SIWZ 129.15 KB
Załącznik nr 8 rys 11 do SIWZ 87.19 KB
Załącznik nr 9a do SIWZ 841.23 KB
Załącznik nr 9b do SIWZ 192.09 KB
Załącznik nr 9c do SIWZ 889.71 KB
Załącznik nr 10a do SIWZ 112.75 KB
Załącznik nr 10b do SIWZ 393.69 KB
Załącznik nr 10c do SIWZ 139.28 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ 697.76 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ 2 45.26 KB
Protokół z otwarcia ofert 50.97 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 118.19 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 67.47 KB
artykuł nr 5

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie