główna zawartość
artykuł nr 1

Remont drogi gminnej Lipowczyce - Klizin

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb - przetarg nieograniczony pn.Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

artykuł nr 5

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb

Uwaga:

Zostało zamieszczone ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, w którym został zmieniony termin składania ofert oraz wyjaśnienia związane z treścią SIWZ.

Termin składania ofert upływa 12.02.2015 r. o godzinie 10.00.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 202.86 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 345.36 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ 137.72 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ 121.61 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ 118.79 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ 123.48 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ 192.27 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy 314.96 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ 146.00 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ 291.71 KB
Załącznik nr 9a 1 743.00 KB
Załącznik nr 9a 2 675.41 KB
Załącznik nr 9a 3 663.04 KB
Załącznik nr 9a 4 954.85 KB
Załącznik nr 9a 5 807.84 KB
Załącznik nr 9a 6 939.56 KB
Załącznik nr 9a 7 935.53 KB
Załącznik nr 9a 8 736.79 KB
Załącznik nr 9a 9 805.09 KB
Załącznik nr 9a 10 894.11 KB
Załącznik nr 9a 11 704.29 KB
Załącznik nr 9a 12 759.08 KB
Załącznik nr 9a 13 793.61 KB
Załącznik nr 9a 14 534.12 KB
Załącznik nr 9a 15 729.43 KB
Załącznik nr 9a 16 646.24 KB
Załącznik nr 9a 17 530.29 KB
Załącznik nr 9a 18 767.40 KB
Załącznik nr 9a 19 634.43 KB
Załącznik nr 9a 20 862.09 KB
Załącznik nr 9a 21 832.64 KB
Załącznik nr 9a 22 685.41 KB
Załącznik nr 9a 23 673.42 KB
Załącznik nr 9a 24 656.83 KB
Załącznik nr 9a 25 697.18 KB
Załącznik nr 9a 26 710.86 KB
Załącznik nr 9a 27 782.48 KB
Załącznik nr 9a 28 641.83 KB
Załącznik nr 9a 29 707.11 KB
Załącznik nr 9a 30 650.77 KB
Załącznik nr 9a 31 734.50 KB
Załącznik nr 9a 32 757.93 KB
Załącznik nr 9a 33 704.17 KB
Załącznik nr 9a 34 764.58 KB
Załącznik nr 9a 35 885.25 KB
Załącznik nr 9a 36 790.00 KB
Załącznik nr 9a 37 828.40 KB
Załącznik nr 9a 38 706.61 KB
Załącznik nr 9a 39 521.41 KB
Załącznik nr 9a 40 804.63 KB
Załącznik nr 9a 41 615.26 KB
Załącznik nr 9a 42 732.07 KB
Załącznik nr 9a 43 804.97 KB
Załącznik nr 9a 44 876.51 KB
Załącznik nr 9a 45 898.43 KB
Załącznik nr 9a 46 877.07 KB
Załącznik nr 9a 47 817.92 KB
Załącznik nr 9a 48 893.34 KB
Załącznik nr 9a 49 736.07 KB
Załącznik nr 9a 50 797.76 KB
Załącznik nr 9a 51 789.85 KB
Załącznik nr 9a 52 938.42 KB
Załącznik nr 9a 53 710.23 KB
Załącznik nr 9a 54 836.75 KB
Załącznik nr 9a 55 865.42 KB
Załącznik nr 9a 56 822.57 KB
Załącznik nr 9a 57 801.70 KB
Załącznik nr 9a 58 780.98 KB
Załącznik nr 9a 59 822.64 KB
Załącznik nr 9a 60 840.66 KB
Załącznik nr 9a 61 835.06 KB
Załącznik nr 9a 62 753.46 KB
Załącznik nr 9a 63 843.77 KB
Załącznik nr 9a 64 844.27 KB
Załącznik nr 9a 65 504.16 KB
Załącznik nr 9a 66 318.85 KB
Załącznik nr 9a 67 545.40 KB
Załącznik nr 9a 68 582.40 KB
Załącznik nr 9a 69 636.85 KB
Załącznik nr 9a 70 679.67 KB
Załącznik nr 9a 71 720.92 KB
Załącznik nr 9a 72 313.88 KB
Załącznik nr 9a 73 639.70 KB
Załącznik nr 9a 74 770.24 KB
Załącznik nr 9a 75 522.19 KB
Załącznik nr 9a 76 759.59 KB
Załącznik nr 9a 77 775.32 KB
Załącznik nr 9a 78 917.32 KB
Załącznik nr 9a 79 714.52 KB
Załącznik nr 9a 80 860.73 KB
Załącznik nr 9a 81 928.36 KB
Załącznik nr 9a 82 756.92 KB
Załącznik nr 9a 83 1,015.20 KB
Załącznik nr 9a 84 949.48 KB
Załącznik nr 9a 85 995.30 KB
Załącznik nr 9a 86 986.53 KB
Załącznik nr 9a 87 781.57 KB
Załącznik nr 9a 88 740.93 KB
Załącznik nr 9a 89 596.74 KB
Załącznik nr 9a 90 659.99 KB
Załącznik nr 9a 91 629.75 KB
Załącznik nr 9a 92 542.38 KB
Załącznik nr 9a 93 535.54 KB
Załącznik nr 9a 94 766.58 KB
Załącznik nr 9a 95 711.03 KB
Załącznik nr 9a 96 1.26 MB
Załącznik nr 9a 97 1.57 MB
Załącznik nr 9a 98 1.33 MB
Załącznik nr 9a 99 1.67 MB
Załącznik nr 9a 100 739.12 KB
Załącznik nr 9a 101 669.18 KB
Załącznik nr 9a 102 786.03 KB
Załącznik nr 9a 103 806.22 KB
Załącznik nr 9a 104 746.53 KB
Załącznik nr 9a 105 1.43 MB
Załącznik nr 9a 106 697.14 KB
Załącznik nr 9a opis dla projektów 1-106 951.74 KB
Załącznik nr 9b 107 748.63 KB
Załącznik nr 9b 107 opis 458.86 KB
Załącznik nr 9b 108 968.68 KB
Załącznik nr 9b 108 opis 459.36 KB
Załącznik nr 9b 109 911.10 KB
Załącznik nr 9b 109 opis 460.12 KB
Załącznik nr 9b 110 879.02 KB
Załącznik nr 9b 110 opis 460.83 KB
Załącznik nr 9b 111 1.03 MB
Załącznik nr 9b 111 opis 459.58 KB
Załącznik nr 9b 112 1,004.32 KB
Załącznik nr 9b 112 opis 460.13 KB
Załącznik nr 9b 113 851.25 KB
Załącznik nr 9b 113 opis 460.26 KB
Załącznik nr 9b 114 837.13 KB
Załącznik nr 9b 114 opis 459.01 KB
Załącznik nr 9b 115 960.65 KB
Załącznik nr 9b 115 opis 460.62 KB
Załącznik nr 9b 116 711.92 KB
Załącznik nr 9b 116 opis 459.77 KB
Załącznik nr 9b 117 603.74 KB
Załącznik nr 9b 117 opis 459.08 KB
Załącznik nr 9c 118 572.53 KB
Załącznik nr 9c 118 opis 458.60 KB
Załącznik nr 9c 118 schemat studnia w gruncie 347.58 KB
Załącznik nr 9d dotyczy poz 1-117 225.08 KB
Załącznik nr 9e dotyczy poz 1-117 399.13 KB
Załącznik nr 9f dotyczy poz 1-118 342.26 KB
Załącznik nr 9g dotyczy poz 1-118 97.33 KB
Załącznik nr 9h dotyczy zał 1-118 240.43 KB
Załącznik nr 10a do SIWZ 3.81 MB
Załącznik nr 10b do SIWZ 639.19 KB
Załącznik nr 10c do SIWZ 554.09 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ 264.91 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ wersja edytowalna doc 31.39 KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6 02 2015 r. 148.80 KB
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 4.12 MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 301.81 KB
Informacja 635.30 KB
informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 34.38 KB
Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty 408.60 KB
Odwołanie do KIO 1.11 MB
uwzględnienie odwołania 42.95 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2015 r. 86.00 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 161.71 KB