główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dotycząca możliwości zdalnego zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kodrąb w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

obrazek
artykuł nr 2

Komunikat dotyczący organizacji pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

obrazek
artykuł nr 3

Postanowienie nr 14/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Komunikat z 21 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminieprzyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wraz z załącznikiem.

artykuł nr 5

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych