główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Wyniki Wyborów

artykuł nr 2

Informacja

obrazek
artykuł nr 3

Informacja

 

Kodrąb, dnia 11 maja 2015 r.
 
Informacja
Okręgowej Komisji nr 101 w Kodrębie
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia
25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń
izb rolniczych
 
i n f o r m u j ę, że wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Radomszczańskim Okręg Wyborczy nr 101 w Kodrębie wyznaczono na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 800 do 1800.
 
Głosowanie odbywać się będzie w lokalu wyborczym z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kodrębie, ul. 22-lipca 7 (sala konferencyjna).
 
Uprawnionych do udziału w wyborach do izb rolniczych są:
właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych ( tj. płatnicy podatku rolnego lub płatnicy podatku z działów specjalnych produkcji rolnej).
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji
(-) Joanna Matyjak

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 101 w Kodrębie z dnia 11 maja 2015 roku

obrazek
artykuł nr 5

Informacja

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy nr 101
zostanie udostępniony do wglądu
w dniu 15 maja 2015 r.
w Urzędzie Gminy Kodrąb – pokój nr 1
w godzinach 7:30-15:30