główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 24.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 19   listopada 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 24 .

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 listopada 2017 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 24.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 7 listopada 2016 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 24.

 

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu:


Programu współpracy gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


Konsultacje odbędą się w dniu 23.12.2015 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w formie bezpośredniego spotkania w budynku Urzędu Gminy w Kodrębie na sali konferencyjnej. Wnioski dotyczące ww. projektu aktu prawnego należy przedłożyć w formie pisemnej wg załączonego formularza.
 

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. Nr 14 Urzędu Gminy w Kodrębie.

 

Załączniki:
Program współpracy 139.71 KB
wniosek na konsultacje 75.80 KB