główna zawartość
artykuł nr 1

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Kodrąb. Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowi Statut Ośrodka.
Załączniki:
Statut GOPS 2.06 MB
Zmiana do Statutu 463.50 KB