główna zawartość
artykuł nr 1

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb

 

L.p.

Nazwa firmy / imię
i nazwisko przedsiębiorcy

Siedziba i adres przedsiębiorcy

 

UWAGI

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne  SANIKOM  Sp. z o. o.

97-400 Bełchatów

ul. Staszica 5

 

Wykreślony
z rejestru dnia 01.09.2014 r.

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

ul. Stara Droga 85

97-500 Radomsko  

 

 

3.

 

REMONDIS Sp. z o. o.

Oddział w Częstochowie

 

ul. Radomska 12

42-200 Częstochowa

Zakład Radomsko

ul. Wyszyńskiego 142

97 – 500 Radomsko

 

4.

EKO-REGION Sp. z o. o.

 

 

ul. Bawełniana 18

97-400 Bełchatów

 

Wykreślony
z rejestru dnia 13.03.2014 r.

5.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta

Waldemar Strach

 

ul. Spółdzielcza 1/1

42-274 Konopiska

 

Wykreślony
z rejestru dnia

31.01.2014 r.

6.

JUKO Spółka z o. o.

 

ul. 1-go Maja 25

97-300 Piotrków Tryb

 

7.

A.S.A Eko Polska Sp. z o. o.

 

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

8.

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

19-300 EŁK

ul. Sikorskiego 19 C

Wykreślony
z rejestru dnia 10.11.2014 r.

9.

DREAMHOUSE

Łukasz Kieloch

 

ul. Lecha 14/29

25-622 Kielce

 

Wykreślony
z rejestru dnia 16.07.2014 r.

10.

P.H.U. PAVER

Karol Sienkiewicz

 

ul. Sienkiewicza 58 A

29-100 Włoszczowa

 

 

11.

P.H.U.  ,,MAG-BRUK”

Magdalena  Sienkiewicz

ul. Sienkiewicza 58 A

29-100 Włoszczowa

 

12.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ZBIGNIEW STRACH

Korzonek  98

42-274 Konopiska

 

 

13.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

WIESŁAW STRACH

ul. Kosmowskiej 6 m 94

42-224 Częstochowa

 

 

14.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Fart Bis Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268 a

25-116 Kielce

 

 

15.

,,EKOM”  MACIEJCZYK  SPÓŁKA  JAWNA

ul.  Zakładowa  29

26-052 Nowiny

 

16.

MPS Sp. z o. o.

 

Wola Wiśniowa 1B

29-100 Włoszczowa