główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART - BIS Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1.  A.S.A EKO POLSKA SP. Z O.O. ul. Lecha 10 , 41-800 Zabrze, województwo śląskie,
2.  Remondis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie ul. Radomska 12 , 42-200 Częstochowa
3.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kodrąb zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40