główna zawartość
artykuł nr 1

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 2020 r.

I N F O R M A C J A

U S U W A N I E A Z B E S T U

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb: http://www.bip.gminakodrab.pl
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

artykuł nr 2

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 2019 r.

I N F O R M A C J A

U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2019 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 lutego  2019 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Załączniki:
Azbest - wniosek 2019 doc 16.00 KB
Azbest - wniosek 2019 pdf 131.07 KB
artykuł nr 3

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2018 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 stycznia 2018 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
dostępne są poniżej- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Załączniki:
wniosek doc 15.47 KB
wniosek pdf 131.02 KB
artykuł nr 4

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30. 

 

Załączniki:
wniosek wersja edytowalna 15.92 KB
wniosek 131.02 KB
artykuł nr 5

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2016 r.

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2016 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 maja  2016 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie – Formularze wniosków
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.