główna zawartość
artykuł nr 1

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2018 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 stycznia 2018 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
dostępne są poniżej- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Załączniki:
wniosek doc 15.47 KB
wniosek pdf 131.02 KB
artykuł nr 2

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30. 

 

Załączniki:
wniosek wersja edytowalna 15.92 KB
wniosek 131.02 KB
artykuł nr 3

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2016 r.

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2016 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 maja  2016 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie – Formularze wniosków
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

artykuł nr 4

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI

I N F O R M A C J A

U S U W A N I E A Z B E S T U

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2016 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 22 kwietnia 2016 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac
w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

    Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne
są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb: 
www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie – Formularze wnioskóworaz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Załączniki:
wniosek doc 15.64 KB
wniosek pdf 131.04 KB
artykuł nr 5

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI

 

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2015 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 14 sierpnia 2015 r.
 
Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.
 
Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne
są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb: 
www.bip.kodrab.akcessnet.net w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30 w pok. 25.