główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr II/15/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2019 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/231/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr II/230/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr II/38/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2018 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 06 lutego 2018 roku