główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz radnych Rady Gminy Kodrąb

Kadencja 2014-2018
 
1. Buss Janusz
2. Cieciura Tadeusz - Przewodniczący Rady Gminy
3. Florkiewicz Wojciech
4. Gaik Małgorzata
5. Gryglewski Sławomir
6. Kaczmarczyk Urszula
7. Mikołajczyk Mariusz
8. Owczarek Katarzyna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
9. Rabęda Mirosław
10. Rudek Andrzej
11. Pająk Sławomir
12. Skura Iwona
13. Starostecki Marian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
14. Śliwa Ryszard
15. Wierzbicki Grzegorz